A Poem by Lâm Thị Mỹ Dạ

Như lúa hỏi đất Anh có tốt không ? Như cây hỏi gió Anh có tốt không ? Như mấy hỏi trời Anh có tốt không ? Trời anh mênh mông Mây em bay lượn